úvod

organizátor

tematické bloky

program

cyklus odborných seminárov
Modelové situácie a vzorové príklady
Obchodné operácie, pravidlá a zvyklosti
v medzinárodnom obchode


INCOTERMS 2000
6.9.2004
Kongresové centrum Technopol, Bratislava


SPORY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE A MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA
4.10.2004
Kongresové centrum Technopol, Bratislava