úvod

organizátor

partneri

garanti, lektori

tematické bloky

program
3. ročník
medzinárodná odborná konferencia

Ľudské zdroje a personalistika

23.-24.9.2004
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica