JAPONSKO 2005         
   úvod
   organizátor
   partneri
   organizačné pokyny
   program
   prihláška


3.5.2005

Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, Bratislava