POZVÁNKA

8.  ročník  medzinárodnej
odbornej  konferencie

ENVIROMANAGEMENT 2015

Príležitosti a výzvy v odpadovom hospodárstve

8. - 9. október 2015,   Hotel Patria,   Štrbské Pleso,   Vysoké Tatry,   Slovensko

Vážené kolegyne a kolegovia.

Podobne ako po minulé roky, i tento rok sa konferencia ENVIROMANAGEMENT 2015 zameriava na potreby kľúčových spracovateľov odpadov v regióne strednej a východnej Európe zastupujúcich verejný aj súkromný sektor, ktorí majú záujem zdieľať najnovšie poznatky s ostatnými významnými spoločnosťami na trhu. Konferencia už tradične ponúka priestor na otvorenú diskusiu a širokú výmenu nápadov a skúsenosti, a to všetko v nádhernom prostredí Vysokých Tatier a Štrbského Plesa.

Sme veľmi radi, že ako hlavného rečníka môžeme na konferencii privítať pána Davida Newmana, prezidenta ISWA (International Solid Waste Association). Spolu s ním prijali pozvanie do programu konferencie ďalší uznávaní odborníci, odbornej verejnosti známi predovšetkým vďaka holistickému prístupu k odpadovému hospodárstvu (OH). Konferencia sa snaží predísť výlučne technologickému zameraniu a namiesto čisto technického pohľadu na OH ponúka alternatívu v podobe výmeny praxou overených poznatkov o systéme OH ako celku. Tento koncept ponúka účastníkovi konferencie príležitosť získať celkový nadhľad a schopnosť vybrať a osvojiť si komplexné a integrované riešenia optimálne pre zvládnutie jeho aktuálnych potrieb a úloh.

Samostatná časť program bude vyhradená otázkam a výzvam, ktoré kladú na OH nepredvídateľné udalosti a prírodné katastrofy, ako sú napr. povodne, zemetrasenia či epidémie.

Tematické okruhy

Prosím, avizujte nám svoj záujem o:
 •  prezentáciu v odbornom programe do 28. 8. 2015
 •  reklamu, partnerskú spoluprácu alebo sponzoring do 28. 8. 2015

Návrh podmienok spolupráce pred a počas konferencie bude zaslaný záujemcom o komerčnú a partnerskú spoluprácu na základe ich požiadavky.

Týmto Vás ešte raz srdečne pozývame na konferenciu

„ENVIROMANAGEMENT 2015: Príležitosti a výzvy v odpadovom hospodárstve“

s možnosťou zapojiť sa do jej odborného programu.


GABRIELA STUCHLÁTešíme sa na naše stretnutie
v malebnom prostredí Vysokých Tatier.


So srdečným pozdravom,

Gabriela Stuchlá
koordinátor konferencie
Prípravný výbor
(v abecednom poradí)

RNDr. Ján Čapó

nezávislý odborník a konzultant • Žilina, Slovensko

 

Gabriela Stuchlá

konateľ • NMC spol s r.o.; koordinátor konferencie • Žilina, Slovakia


Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO • Nehlsen AG ; medzinárodný poskytovateľ služieb v oblasti odpadového hospodárstva • Brémy, Nemecko

 

Dr. David Newman

Prezident • ISWA (International Solid Waste Association) • Londýn (UK), Rím (IT)

Dr. Goran Vujić

University of Novi Sad • Nový Sad, Srbsko

 

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO • TBU Environmental Engineers; medzinárodný konzultant pre oblasť odpadov a odpadového hospodárstva • Innsbruck, Rakúsko


MEDIÁLNI PARTNERI

ia GmbHA.P.O.H.ČAOHOdpadové fórumA.P.O.H.EPOSOdpady PortálEuractiv


Na konferenciu sú pozvaní

 

Odborný program

8. október 2015 / štvrtok

8:30

REGISTRÁCIA

9:30 

OTVORENIE KONFERENCIE

 

Dr. David Newman

HLAVNÝ REČNÍK

prezident • ISWA (International Solid Waste Association) • Londýn (UK), Rím (Taliansko)

Ekonomika a odpadové hospodárstvo: Pochopenie finančných tokov ako predpoklad možného rozvoja odpadového hospodárstva.

Dr. Dominic Hogg

predseda • Eunomia Research & Consulting • Bristol, UK

Zisťovanie zhody postupov pri nakladaní s odpadmi v rokoch 2014-2015: Nedostatky zistené Európskou komisiou v Chorvátsku, Maďarsku, Slovinsku a Španielsku.

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D

generální ředitel, místopředseda představenstva • SITA CZ • Praha, Česká republika

Oběhové hospodářství - výzva pro EU, nutnost pro země Střední Evropy.

Frederic Puig Magriña

SPORA CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L. • Salt (Girona), Španielsko

Waste Side Story z Katalánska: Čo sa deje v Barcelone a ako sa v skutočnosti vyplatila finančná podpora z EÚ.

13:00

OBED

14:30

László Vadas

Managing Director • CEMI (Central European Management Intelligence) • Budapešť, Maďarsko

Aktuálny stav odpadového hospodárstva miest a obcí v strednej Ázii. Aké zmeny nastali a čo bolo dosiahnuté za posledných 15 rokov?

Ing. Stefan Windisch

Area Sales Manager • Komptech GmbH • Frohnleiten, Rakúsko

Rok 2011 - katastrofické tsunami vo Fukušime a jej okolí. Výzvy pre poskytovateľov mobilných zariadení na likvidáciu a spracovanie odpadov.

Natasha Sim MSc.

Water & Sanitation Engineer, Public Health Department • Lekári bez hraníc • Amsterdam, Holandsko

Nakladanie s tuhým odpadom v Ebola Management Centre. Magburaka, Sierra Leone.

Ing. Karel Belda

riaditeľ • OZO Ostrava s. r. o. Ostrava, Česká republika

Odpadové hospodářství v Ostravě dnes a zítra.

 

DISKUSIA

19:30

RECEPCIA

 

9. október 2015 / piatok

8:30

Dr. Goran Vujić

Assistant Professor, Department of Environmental Engineering • Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad • Nový Sad, Srbsko

Hodnotenie skládok odpadov v Srbsku z pohľadu povodňových rizík.

Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer

CEO • Nehlsen GmbH & Co. KG • Brémy, Nemecko

Povodne v Nemecku v roku 2013. Ako sa vysporiadať s 36.000 tonami tuhého odpadu vzniknutého v priebehu 48 hodín.

Dipl.-Ing. Martin Steiner

CEO • TBU Environmental Engineering Consultants • Innsbruck, Rakúsko

Vyťaženie telesa skládky z dôvodu protipovodňovej ochrany: Demontáž a premiestnenie bývalej skládky.

Dipl.-Ing. Dirk Lindenau

Lindenau Maritime Engineering & Projecting • Kiel-Altenholz, Nemecko

Vítajte na palube: Ako zlepšiť nakladanie s tuhým komunálnym odpadom a ďalšie služby odpadového hospodárstva na ostrovoch a v pobrežných oblastiach.

Joanna Fajfer, Ph.D
Monika Konieczyńska, Ph.D

vedeckí pracovníci• Polish Geological Institute – National Research Institute • Varšava, Poľsko

Nebezpečný odpad ako súčasť komunálneho odpadu z domácností vo vidieckych oblastiach v Poľsku.

 

ZÁVER KONFERENCIE

13:00

OBED


POSTERY

Dipl.-Ing. Jürgen Priesters

Business Developmnet Director • Tomra Sorting GmbH • Mühlheim-Kärlich, Nemecko

Ekonomicky výhodné získavanie hodnotných druhotných surovín pomocou triedenia tuhého komunálneho odpadu.

Dr. Habil. Ivan Raisz

Research Director • ENVIRO-PHARM Ltd. • Felsőzsolca, Maďarsko

Teoretické a praktické aspekty sušenia kalu.

 

Zmena programu vyhradená.

KONFERENČNÝ POPLATOK

 

do 28.8.
2015

29.8. - 15.9.
2015

16.9.2015
A NESKÔR

PREDNÁŠAJÚCI

80,- €

80,- €

100,- €

ZÁKLADNÝ

280,- €

400,- €

520,- €

VEREJNÁ SPRÁVA

250,- €

300,- €

400,- €

SPRIEVODNÁ OSOBA

150,- €

150,- €

180,- €

Ceny bez 20% DPH. Miesto dodania – Slovenská republika.

Účastnícky poplatok uhraďte na základe dokladu, ktorý Vám zašle organizátor po registrácií záväznej prihlášky. Daňový doklad bude vystavený ku dňu úhrady účastníckeho poplatku.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutý vstup na konferenciu, pracovné materiály, občerstvenie, pracovný obed, spoločenský program.

Cena ubytovania a dopravy nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, pracovné materiály budú zaslané poštou. Je možné vyslať náhradníka.

Sprievodná osoba

Sprievodná osoba nie je účastníkom oficiálneho odborného programu konferencie. Sprievodná osoba je oprávnená zúčastniť sa sprievodného programu a je pre ňu zabezpečené občerstvenie a stravovanie počas konferencie.

Zľava

Ušetrite 20% pri súčasnom prihlásení TRoch a viac účastníkov. Nevzťahuje sa na prednášajúcich a sprievodné osoby.
Partnerská zľava v rámci komerčnej spolupráce.

UBYTOVANIE

Hotel Patria ****
Štrbské Pleso, Slovakia
Tel.: +421 52 449 25 91-5
Fax: +421 52 449 25 90
E-mail: recepcia@hotelpatria.sk
www.hotelpatria.sk

1-POSTEĽOVÁ IZBA = 64,- € / NOC
2-POSTEĽOVÁ IZBA = 86,- € / NOC
APARTMÁN = 110,- € / NOC


V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, miestny poplatok, parkovné, raňajky, vstup do bazéna (iba plávanie) a fitnes. Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.
Ceny sú včítane DPH.


Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Požadované ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

Ubytovacie kapacity sú limitované a budú pridelené podľa dňa registrácie prihlášky.

Po 28.8.2015 nemôžeme garantovať ubytovanie v Hoteli Patria.

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom organizátora konferencie.

Objednané ubytovanie je splatné v hotovosti na recepcii hotela.


DOPRAVA

Letiská

Medzinárodné: Krakov - Poľsko (doporučené), Viedeň Schwechat - Rakúsko, Bratislava - Slovensko
Vnútroštátne: Poprad - Slovensko, Košice - Slovensko

Preprava na letisko

Vo vybraný čas bude zabezpečená preprava medzi letiskom Krakov (Poľsko) a Hotelom Patria.
Cena za prepravu nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.
Približná doba trvania prepravy 3:30 hodiny.
Individuálna preprava na letiská Krakov (Poľsko), Schwechat (Rakúsko), Košice (Slovensko) môže byť zabezpečená.

Vysoké Tatry

AUTO

Hotel Patria na Štrbskom plese je dostupný cestou z Popradu cez obec Starý Smokovec alebo z obce Štrba. Využívanie diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku je podmienené zakúpením diaľničnej známky. V zmysle dopravných predpisov je povinné celoročné svietenie.Vysoké Tatry

Diaľničné známky na rok 2015

10,- € / 10 dní
14,- € / 1 mesiac
50,- € / 1 rok

Maximálna rýchlosť

obec: 50 km/h
mimo obce: 90 km/h
diaľnica: 130 km/h

Alkohol

0,00 ‰

Vlak

Železničná stanica sa nachádza v obci Štrbské Pleso, 20 minút chôdze od Hotela Patria. Prestupné stanice na medzinárodné vlakové spojenia sú “Poprad – Tatry” a “Štrba”.


Organizátor

NMC SPOL. S R.O.
MAKOVICKÉHO 10
010 01 ŽILINA, SLOVAKIA

Tel.: +421-41-5166661
Tel. (Česká republika): +420 910808848

FAX: +421-41-5006977
E-MAIL: NMC@NMC.SK
WEB: WWW.NMC.SK

IČO: 31639135
IČ DPH.: SK2020446890
Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2953/LČasový harmonogram

Registrácia účastníkov 8. október 20158:30 – 9:30
  PROGRAM 8. október 2015
9. október 2015
9:30 – 18:00
8:30 – 14:00
  Raut 8. október 2015
Spoločenské stretnutie účastníkov
a prednášajúcich.
19:30

TEŠÍME SA NA VÁS! DOVIDENIA!


webstránka od atypic.sk