cyklus odborných seminárov

MODELOVÉ SITUÁCIE A VZOROVÉ PRÍKLADY

Voľný pohyb tovaru, colné a daňové predpisy
po vstupe do EÚ